Exhibition

THE SESSION
Installation by Gašper Jemec for Radna 6/8
featuring Mirko Tucakov
curated by Mateusz Wojciechowski
SESJA
Instalacja Gašpera Jemca Dla Radnej 6/8
ze specjalnym udziałem Mirko Tucakov
kurator: Mateusz Wojciechowski
We live in a world where computer science is omnipresent, but not absolute. Slovenian visual artist Gašper Jemec’s new exhibition THE SESSION | SESJA in the specific space of Radna 6/8 has come about in collaboration with curator Mateusz Wojciechowski and architect Mirko Tucakov, exclusively to show the exact reflection of this mutual human existential experience.

Of course, THE SESSION | SESJA is much more than just about computer science, as one might presume by the title. It is based in real life and the story starts in Venice, where Mateusz Wojciechowski, Mirko Tucakov and Gašper Jemec met for the first time in 2011 and became friends. The visual aesthetics of Venice made Jemec think of using universal visual elements to express spiritual agility. Not only for the involved artist, curator and architect, but for everyone who will encounter this project. That is why for this installation he chose as a starting point small black and white cubes.

Żyjemy w świecie, gdzie informatyka jest wszechobecna, ale nie niezastąpiona. W swojej nowej wystawie – THE SESSION | SESJA zorganizowanej w przestrzeni Radna 6/8, słoweński artysta wizualny Gašper Jemec wraz z kuratorem Mateuszem Wojciechowskim i architektem Mirko Tucakovem, pragną ukazać wierne odbicie wzajemnego, humanitarnego doświadczenia współistnienia na realnej i virtualnej płaszczyźnie.

THE SESSION | SESJA traktuje oczywiście o czymś o wiele więcej niż tylko o informatyce, jak sugerował by tytuł. Opiera się o wydarzenia z życia wzięte, których historia zaczyna się w Wenecji, gdzie Mateusz Wojciechowski, Mirko Tucakov i Gašper Jemec spotkali się po raz pierwszy w 2011 roku i bardzo szybko odnaleźli przyjacielską więź. Wizualne estetyka Wenecji skłoniła Gašpera do wykorzystania przy projekcie uniwersalnych elementów wizualnych, jak czarne i białe sześciany, by spróbować uchwycić duchową jedność wszechświata. Tak by ten uniwersalny kod genetyczny stworzenia był widoczny nie tylko dla zaangażowanych w projekt artysty, kuratora i architekta, ale i dla każdego, kto wejdzie z nim w interakcje.

October – November 2015. 10 – 11 2015

 

Comments are closed